Dtf

Sinds 2006 is Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) van toepassing en is het mogelijk om zonder verwijzing naar een fysiotherapeut toe te stappen. Met DTF krijgt u een screening van de fysiotherapeut welke kan leiden tot de beslissing of er verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts nodig is. Het screeningsproces bestaat uit de aanmelding, de inventarisatie, de screening op alarmsignalen en het informeren en adviseren.

Aanmelding DTF

Als u zich op eigen initiatief meldt voor DTF, dan is het belangrijk om naast uw ID en zorgpas ook een aantal medische gegevens mee te nemen, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken en eventueel gebruikte medicatie. Indien u ontslagen bent uit het ziekenhuis, dan is het belangrijk om de ontslagbrief mee te nemen. Als er naar inschatting van de fysiotherapeut onvoldoende of onduidelijke medische gegevens zijn, dan wordt er in overleg met u contact gelegd met een huisarts of specialist.

Inventarisatie

Inventarisatie is essentieel voor het bepalen van het revalidatieproces.Twee vragen zijn van groot belang bij de screening.

Screening Alarmsignalen

De fysiotherapeut is bij het screenen alert op patroonherkenning en op het herkennen van eventuele alarmsignalen.

Informeren en Adviseren

Aan het einde van het screeningsproces wordt u geïnformeerd over de bevindingen (patroon en eventuele alarmsignalen) en kunt u verschillende adviezen krijgen:

Indien het patroon onbekend is voor de fysiotherapeut, een of meerdere symptomen afwijken van een bekend patroon, er een bekend patroon is met een afwijkend beloop of er een of meerdere alarmsignalen aanwezig zijn, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. De arts kan vervolgens alsnog aanvullend onderzoek verrichten om meer informatie te achterhalen, die noodzakelijk is voor de revalidatie. Wanneer met aanvullende informatie van de arts een voor de fysiotherapeut voldoende verklaard patroon van symptomen is ontstaan, dan behoort fysiotherapeutische advisering en/of behandeling tot de mogelijkheden.

Indien de bevindingen bekend zijn bij de fysiotherapeut, dan wordt u hierover geïnformeerd en kunt u zonder tussenkomst van een arts worden behandeld.

Indien de bevindingen uitwijzen dat het probleem kan worden opgelost middels een andere methode, dan wordt u doorverwezen naar de huisarts en van daaruit eventueel naar een andere specialist.

Indien de fysiotherapeut tot de conclusie komt dat behandeling niet nodig is, dan worden er geen verdere stappen ondernomen en wordt u hierover geïnformeerd.

Voor meer informatie mag u altijd contact opnemen, dat kan via deze pagina.