online fysiotherapie check

Waar u voorheen het internet af moest zoeken naar websites en fora over verschillende lichamelijke aandoeningen, is het nu mogelijk dit te doen aan de hand van één unieke online fysiotherapie check.

Hoe werkt het?

De check houdt in dat u zowel vragen moet beantwoorden als dat u ook test moet uitvoeren. Vervolgens vergelijken we de resultaten met meest voorkomende aandoeningen binnen de fysiotherapie. Als resultaat geeft de check een indicatie van de aandoening(en) waar u mogelijk mee te maken heeft.