MODELREGELING

Er zijn verschillende wetten die de patiëntenrechten en -plichten beschrijven. Dit zijn wetten zoals de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Kwaliteitswet zorginstellingen en onderdelen van de Wet BIG.

De Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt is een uitwerking van de WGBO en is opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de Modelregeling wordt o.a. gesproken over privacy, goed hulpverlenerschap en de inhoud van de overeenkomst tussen de patiënt en de fysiotherapeut. Om de Modelregeling Fysiotherapeut in te zien, klikt u hier.